Otwieramy rekrutację do Szkoły Podstawowej Numer Jeden

18/01/2022

Otwieramy rekrutację do Szkoły Podstawowej Numer Jeden
im. Benjamina Franklina 2022/2023. Zapraszamy do klas: 0, 1, 2.

Rekrutacja odbywa się w kilku etapach i bazuje na spotkaniach indywidualnych.

 

FORMALNE ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER JEDEN IM. BENJAMINA FRANKLINA:

ETAP I

• Zapoznanie z ofertą edukacyjną.
• Zgłoszenia kandydatów na uczniów należy przesłać na e-mail sekretariatu: biuro@szkolanumerjeden.pl

ETAP II

• Proces rekrutacyjny to zapoznanie się z ofertą edukacyjno-opiekuńczą oraz założeniami szkoły w czasie spotkania z dyrekcją (online lub osobiście w szkole). Zachęcamy do obejrzenia szkoły.
• Spotkanie rekrutacyjne z nauczycielem w formie rozmowy z rodzicem i uczniem.

ETAP III

• Spotkanie nauczycieli z dziećmi jest organizowane w grupach max 3 osobowych. Dzieci przebywają z nauczycielem przez ok 1-2 godziny. W czasie spotkania z kandydatami nauczyciele obserwuje dzieci w trakcie wspólnej zabawy, wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności. Szczególna uwaga zwracana jest na kulturalne zachowanie, dojrzałość szkolną dzieci, poziom wiedzy dydaktycznej, gotowość do pracy w grupie, relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami, koncentrację uwagi na zajęciach, słuchanie, współpracę.
• Spotkanie z lektorem języka angielskiego – zapoznanie z poziomem umiejętności ucznia w przyjaznej i komfortowej atmosferze.

ETAP IV

• Spotkanie rodziców z nauczycielami – omówienie obserwacji.
• Przedstawienie wyników rekrutacji
Na tym etapie, na podstawie zgromadzonych informacji z poprzednich 3 etapów rekrutacji, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej Numer Jeden.

ETAP V

• Spotkanie z dyrekcją w ramach dopełnienia formalności, zapoznania z dokumentami regulujących współpracę z rodzicami.
• Wprowadzenie ucznia do środowiska szkolnego przez opiekuna szkolnego


* W przypadku rekrutacji do klasy II odbywają się również dni próbne.
* Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje dzieciom z Przedszkola Numer Jeden
* Uczniem szkoły zostaje dziecko, którego rodzice podpiszą umowę kształcenia oraz dokonają opłat

Kontakt

}

Godziny otwarcia szkoły

7:00 – 18:00

Adres

Al. Rzeczypospolitej 33/U3
02-972 Warszawa 

Telefon kontaktowy

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez Szkołę Numer Jeden za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)